میکنم ,چقدر ,موهایم

بسم الله الرحمن الرحیم


میرود دوش بگیرد، برمیگردد، لرز بَرش میدارد... حالش بد میشود! بغض میکنم. خسته ام... بغض میکنم... رنگش میپَرد... بغض میکنم... گریه ام میگیرد اما نمی شود گریه کنم... بیشتر بغض میکنم! به سختی می گوید موهایم را خشک کن... میدوم سشوار را می آورم بالای سرش و دستم را فرو میبرم در موهایش... بزرگترین لذت دنیاست خشک کردن موهایت! زیر ِزیتونیِ موهایش تماماً سفید است... بغض میکنم... در دلم یک لبخند کش می آید و می گویم : "موفرفری ِ قشنگ ِ من! " موهایم نیمی ش به تو رفته، نیمی به بابا... نصفش فرفری و نصفش صاف... آن نیم ِ شبیه تو را میمیرم {!} چقدر حال ِ بدت غصه آور است، و فکر میکنم که چند بار به یک بار؟ چقدر موهایم را خشک کرده ای؟ چند بار شانه زده ای؟ چند بار لرزهایم را لرزیده ای؟ چقدر حال بدم را بغض کرده ای؟ چقدر شب تا صبح بالای سرم بیدار بوده ای؟ دیگر نمینویسمت... تو در کلمه نمیگنجی... برایت بمیرم #مادر... 


منبع اصلی مطلب : گم جِش
برچسب ها : میکنم ,چقدر ,موهایم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : رَبِّ صغیرم...