الله ,خیلی ,سوره ,دوست ,یعنی ,اینکه ,برای اینکه ,الرحمن الرحیم ,الله الرحمن ,دوست بداری ,دوست داشتنی ,الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

جایی فراتر از خیالِ من ، وقتی تو کودکانه پروانه ها را دنبال میکنی و با لذتِ دوپایی پریدن در آب و گِل آشنا میشوی ، وقتی در دامان حریرِ فرشته ای مینشینی و ناشیانه رنگ میپاشی به گلهای باغ های بهشت ، من برایت می نویسم ... که یادت بماند ، که یادم بماند ، و یادت بمانم ... خیلی وقت ها نوزادی که به دنیا می آید اسم پدربزرگ یا مادر بزرگش را میگذارند روی بچه ، برای اینکه یادشان زنده بماند ، و کودکشان به نام آنها نیکو شود ... خیلی وقتها آدمها وقتی کار بزرگی انجام میدهند آن را به اسم شخصی بزرگ متبرک می کنند ... برای اینکه کارشان به نحو احسن انجام بشود ، عزیز من؟ دیدی خدا اول هر سوره اش گفته : " بسم الله الرحمن الرحیم ؟" ... برای اینکه اسم خدا بالاترین و بهترین اسم است ، راستش خدا دارد به ما یاد می دهد که اول هرکارمان بسم الله بگوییم ..! حتما میدانی که هر سوره ی خدا یک مفهوم و هدف خاصی دارد و خدا برای اینکه آن را از دیگر سوره ها متمایز و مشخص کند که این سوره ای جدید است ، اولش بسم الله آورده است ... خدا خودش دارد با تمامِ عشقش این ها را به ما یاد می دهد ! کار خدا و حرف خدا کامل ترین و بی نقص ترین است ، ما هم چه بهتر که اول هر کارمان بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم شاید از نقص هایمان کم شد ، شاید با یاد ِ خدا برکت دادیم به اعمالمان ... شاید با این نام ... " الله " !! همان نامِ بزرگش ، نیکو شود کارهای نیمه تمام و ناقصمان ...

دخترم؟ میدانی رحمان صفت خداست که به الله داده شده ؟ هیچ وقت گفته نمی شود رحمان ، الله است ، همیشه می گوییم : الله رحمان است ... یعنی الله اسمِ خاصِ خداست ... و دلالت به خودِ خودِ خدا دارد ... میدانی الله به اسمِ اعظم نزدیک است ؟... رحمان شامل حال همگی یعنی هم مومنان و هم بقیه می شود ، میدانی رحیم هم مثلِ رحمان صفتِ خداست ؟ ولی شامل حال مومنان می شود ... رحمان یعنی نوعی بخشنده بودنِ عمومی ، که اصلاً مومن و کافر ندارد ...این یعنی خدا خیلی مهربان است ! یعنی خدا خیلی بخشنده است ... یعنی دخترم ، اگر دلت گرفته با فهم اینها ، قرآن که نه ، همینکه بخوانی : بسم الله الرحمن الرحیم ، باید آرام بشوی ... خدا اول از همه دارد حمدش را به ما یاد میدهد  آن هم با تمامِ عشقی که به ما بنده های همیشه ناسپاسش دارد ... خدا به بنده هایش یاد میدهد که حمدش را بگویند ... و این باید همیشگی باشد ... چه فرقی میکند ، حالِ تو خوب باشد یا نه ؟! تو کاریت نباشد ، فقط بگو "الحمد لله" ... باور کن یک جور ناجوری اگر توی دلت قند آب نشد ؟ ... امتحان کن ...

میدانی خدا را نباید برای بهشت یا از روی ترس عبادت کنی ؟ یک جایی توی تفسیر همین سوره ی حمد این را گفته بود ، توی نهج البلاغه و چند تای دیگر از این کتاب های خیلی پُر نور هم آمده بود ... راستش عبادت از روی ترس میشود شبیه بردگی ، یا عبادت برای بهشت ، می شود تجارت ... عزیز دلم ؟ خدا را باید چون دوستش داری عبادت کنی ... خدا را باید دوست بداری ، و فقط دوست بداری و فقط دوست بداری ... راستش این دوست داشتنی ترین حرفی بود که میشد برایت بگویم ... کسی که رحمن است را باید دوست داشت ... اصلاً بعد از یک مقدارِ خیلی خیلی ناچیز از درک مهربانی اش هم کافی ست برای اینکه خواه ناخواه دوست داشته شود ... رحیم هم دوست داشتنی است ... اصلاً تو بگو "الله" ، ببین چقدر چیزی توی قلبِ کوچکِ پُر تپشت دوست داشته می شود ؟! امروز خدا را دوست بدار ... خیلی دوستش بدار و بعد برای این که دوستش داری سعی کن هر چه میگوید "لبخندِ آرامِ چَشم خدا جان" ، تمامِ وجودت را پُر کند..

راستش خدا آنقدر مهربان است که گفته سوره ی حمد نصفش برای بنده ی من است و نصفش برای خودم ... توی این سوره خدا به نیابت از بنده ها حرف میزند ... یک جورهایی دارد خوبِ خوب یادمان میدهد که چه کار کنیم ... مثلاً می گوید اهدناالصراط المستقیم ... میدانی... صراط ، بهترین راه است ! ما فقط یک صراط داریم و آن همان صراط مستقیم است .. همان شاهراهی که ما را مستقیم میبرد توی دلِ خدا! میبینی ؟ اصلاً وقتی نماز میخوانیم هی هر روز به خدا این ها را می گوییم ... خب راستش " سَبیل " هم به معنی ِ راه است ! آدم از " سَبیل " هم به خدا می رسد ، اما سَبیل چند تاست و صراط فقط یکی است ... سَبیل مثلِ جویبارهای کوچکی است که ما را به رودخانه ی اصلیِ صراط میبرد. مثل سبیل جاهدین, سبیل مومنین و ... خدا نگفته اهدناالسبیل, برای اینکه دلش میخواهد به نیابت از ما بهترین راه یعنی همان شاهراه را بیان کند و به ما یاد بدهد ... خدا خیلی مهربان است, خیلی ... آنقدر توی تفسیر این سوره چیزهای خوب داشت. من فقط همین ها را یادم مانده بود ... خدایا چقدر دوستت داریم :)منبع اصلی مطلب : گم جِش
برچسب ها : الله ,خیلی ,سوره ,دوست ,یعنی ,اینکه ,برای اینکه ,الرحمن الرحیم ,الله الرحمن ,دوست بداری ,دوست داشتنی ,الله الرحمن الرحیم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : نگاهت سوره ی حمد است معبود