میشود ,میکنند ,کافران ,روشن ,کمرنگ ,بیاید ,اصرار میکنند ,همان نقطه ,کافران همان

بسم الله


#سوره_بقره 


در این شب های تاریک برایت مینویسم ، از روشنی واژه واژه و حرف حرف ِ این کتاب ِ مقدس ! آخر این دل ِ تاریک ِ من نور میخواهد ... حتی اگر شده قطره ای با قطره چکان ِ معرفت ، از سیاهی هایم کم شود ...لابلای حرف هایی که از آیه های قبل نوشتم ، خدا خوب ها را تعریف کرده بود ... آن ها که در مسیر خدا هستند ... حالا دارد از بدها می گوید ! از همان ها که دلهاشان سخت شده ! همان ها که هر چه هم برایشان نشانه بیاید ، راهنما بیاید ، نور بیاید ، چیزی نخواهند فهمید و کماکان راه خودشان را در بیراهه های گمراهی طی میکنند ... کافران ... همان نقطه ی دقیقاً مقابل پرهیزکاران ... کافران ... همان ها که چشم و گوش و قلب دارند اما درک ندارند ! چشم و گوش و قلبشان رو به نور کار نمیکند ، و این به خاطر بدیهاشان است ! اینها که اصرار میکنند به انجامِ هر چیزی که خدا دوست ندارد ...

 این ها از اول اینطور نبوده اند ! آدم وقتی یک کار بد را انجام میدهد اولش فقط یک کار است ... یک حالت ! اما تکرارش میشود عادت ! میرود توی جسم و روح و عجین میشود با جان ِ ادمی ... برای همین است که بر چشم و گوش و قلب کافران پرده ای انداخته میشود که از درک نور دور بمانند ! حتی عکس ِ این هم وجود دارد ! میدانی؟ هر چقدر ما خوبی و نیکی ِ بیشتری انجام دهیم نور ِ وجودمان بیشتر میشود !  حالا حتماً میپرسی که اگر این کافران دل و جانشان تاریک است و هدایت نمی شوند پس چرا پیامبران بر هدایتشان اصرار میکنند ؟ راستش این یک اتمام ِ حجت است برای آنها ... پیامبران آنها را دعوت میکنند و اگر تبعیت نکردند در آن دنیا عقوبتش را میبینند ...


هی.... گاهی مینشینم با خودم خیال میکنم چقدر تاریک شده ام ! همان نقطه ی روشن ِ توی قلبم که امام باقر (ع) گفته بودند ! همان که اگر گناهی انجام بدهیم کمرنگ میشود و هی کمرنگ تر و هی کمرنگ تر ... همان که آخر یک روز پاک میشود و قلب سیاه تر و هی سیاه تر ... آنکه با توبه پاک میشود ! و قلب را دوباره روشن میکند ! به قلبم فکر میکنم ... به نقطه های روشن و تاریک ِ وجودم ! به نور ... به تاریکی ... به گوش هایم ... که میشنوند ؟ چشم هایم ! ... که میبینند ؟ راستی قلب ِ کوچک ِ من چیزی را درک میکند ؟ یا آنقدر آیینه ی این قلب زنگار گرفته که دیگر قوه ی تشخیص راه و شنیدن حرف های خدا را از خودش صلب کرده ؟ راستی .... دوباره میپرسم ما کجای این قصه ایم ؟ 


/ آیه ی 6 و 7 سوره ی بقره . صفحه ی سوم قرآن ./


منبع اصلی مطلب : گم جِش
برچسب ها : میشود ,میکنند ,کافران ,روشن ,کمرنگ ,بیاید ,اصرار میکنند ,همان نقطه ,کافران همان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : نگاهم کن